top of page

TIETOSUOJASELOSTE

1. REKISTERINPITÄJÄ, TIETOSUOJA-ASIOIDEN YHTEYSHENKILÖ JA YHTEYSTIEDOT

Seurastrategia / Aleksi Dahlman

y-tunnus: 3356806-5
info@seurastrategia.com

2. REKISTERIN NIMI

Verkkosivuston vierailijoiden rekisteri

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Tietojen käsittely perustuu sivustolla vierailevien suostumukseen, rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun ja/tai tehtyyn sopimukseen. Tietoja käytetään asiakkaan/vierailijan tunnistautumiseen, käyttöoikeuksien hallintaan, tilausten tekemiseen, maksamiseen, varmistamiseen ja toimittamiseen sekä asiakassuhteen ylläpitoon (ml. oma ja yhteistyötahojen markkinointi) ja kehittämiseen. Lisäksi tietoja käytetään sivustolla käyneiden anonymisoituun tilastointiin sekä verkkosivuston ja palveluiden käytön kehittämiseen. Käyttäjien vapaaehtoisesti antamaa palautetta ja vastauksia kyselyihin tms. käytetään verkkosivuston ja palveluiden kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Anonymisoituja tietoja mm. kävijämääristä, palautteista, kyselytuloksista ja muista käyttäjistä kerätystä tietosta voidaan ja saatetaan antaa yhteistyökumppaneille.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Vastaanotamme, keräämme ja tallennamme kaikki tiedot, jotka annat verkkosivustollemme tai annat meille millä tahansa muulla tavalla tai jotka syntyvät osana verkkosivustolla tehtävää sopimusta (mm. nimi, kommentit, arviot, haut, yhteydenotot, kysymykset, viestit, yhteystiedot). Lisäksi saatamme kerätä IP-osoitteesi, jota käytetään tietokoneesi yhdistämiseen Internetiin. Keräämme seuraavia tietoja: rekisteröityessäsi ja kirjautuessasi sisään: sähköpostiosoite, salasana, tietokone- ja yhteystiedot sekä ostohistoria. Saatamme käyttää ohjelmistotyökaluja istuntotietojen mittaamiseen ja keräämiseen, mukaan lukien sivujen vastausajat, käyntien pituudet tietyillä sivuilla, sivun vuorovaikutustiedot ja sivulta pois selaamiseen käytetyt menetelmät. Keräämme myös henkilökohtaisia ​​tunnistetietoja (mukaan lukien nimi, sähköpostiosoite, salasana); maksutietoja (mukaan lukien luottokorttitiedot), kommentit, palautteet, tuotearvostelut, suositukset ja henkilökohtaisen profiilin tiedot. Emme kuitenkaan säilytä maksutietoja vaan niitä käytetään ainostaan maksutapahtuman toteuttamiseen ja ulkoinen palveluntarjoaja vastaa tietojen edelleen käsittelystä.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

 

Tämä sivusto ja sen materiaali voi sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.) muilta verkkosivuilta. Toisilta sivustoilta peräisin olevan upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Näin ollen sivuston ylläpitäjä ei vastaa upotetun sisällön tuottajan tietosuojaan liittyvistä kysymyksistä.

 

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta.

Linkit muille sivustoille

 

Tämä sivusto sisältää linkkejä muille sivustoille. Tällaisen linkin avaaminen johtaa toisen palveluntarjoajan sivulle ja linkin painaminen johtaa verkkovierailuun kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa. Tämä kolmas osapuoli vastaa omalta osaltaan tietosuojaselosteestaan.

Visitor Analytics

Visitor Analytics on yksinkertainen verkkosivuston analytiikkapalvelu, joka mittaa verkkosivustomme liikennettä ja kerää yleisiä tietoja verkkosivustomme vierailijoista. Luomme tilastoja parantaaksemme verkkosivustomme vierailijoiden kokemusta. Emme koskaan käytä evästeitä tähän tarkoitukseen. Saatamme tilanteesta riippuen käsitellä tietoja käyttämästäsi laitteesta ja sen ominaisuuksista, tietoja verkkosivustokäynnin teknisistä ominaisuuksista, sivujen lukumäärästä, vierailuista ja sivustomme vierailijoiden tilastollisesti merkityksellisestä käyttäytymisestä. Tekniikka ei käytä kerättyjä tietoja yksittäisten vierailijoiden tunnistamiseen tai tietojen yhdistämiseen yksittäistä käyttäjää koskeviin lisätietoihin.

Wix.com Ltd

Verkkosivuston alustana käytetään Wix.com Ltd:n palvelua (Wix.com), joka on tarkoitettu heidän asiakkaidensa intersivujen luomiseen, ylläpitoon ja hallinnointiin. Wix.com Ltd kuvaa omassa tietosuojaselosteessa "käyttäjän käyttäjän" (users-of-users) tietojen keruutaan ja käsittelyään. Heidän palveluidensa käyttäjän olemme sitoutuneet noudattamaan heidän tietosuojaselostettaan. Wix.com Ltd:n tietosuojaselosteen pääse lukemaan täältä: https://www.wix.com/about/privacy

Evästeet

Sivusto kerää evästetietoja verkkovierailijan sivustolle tullessaan valitsemiensa ehtojen mukaisesti.

Pakolliset/aina kerättävät evästeet:

"Essential Cookies"

Nämä evästeet mahdollistavat sivuston ydintoiminnot, kuten turvallisuuden, henkilöllisyyden todentamisen ja verkonhallinnan. Näitä evästeitä ei voi poistaa käytöstä.

 

Valinnaiset evästeet/vierailijan valittavissa:


"Enable Marketing Cookies"

Näitä evästeitä käytetään mainonnan tehokkuuden seuraamiseen, jotta voidaan tarjota osuvampia palveluita ja tarjota parempia mainoksia, jotka vastaavat kiinnostuksen kohteitasi.


"Enable Functional Cookies"

Nämä evästeet keräävät tietoja muistaakseen käyttäjien valinnat ja parantaakseen ja tarjotakseen henkilökohtaisemman käyttökokemuksen.


"Enable Analytics Cookies"

Nämä evästeet auttavat meitä löytämään virheitä, ymmärtämään, kuinka vierailijat ovat vuorovaikutuksessa verkkosivustollamme ja tarjoavat paremman yleisen analytiikan.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja kerätään sivuston vierailijoilta itseltään (mm. lomakkeet, kyselyt, rekisteröitymiset, hakukentät yms. verkkosivuston ominaisuudet joihin käyttäjä voi kirjoittaa tietoa) sekä verkkosivustolla käytössä olevilla analyysi- ja ohjelmistotyökaluilla.

7. TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU- TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja voidaan luovuttaa lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa viranomaisille ja muille laissa määritetyille tahoille. Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä/toimiteta/luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

8. SUOJAUKSEN PERIAATTEET JA TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Rekisteriä säilytetään ainoastaan sähköisessä muodossa verkkosivuston palvelimella, joka on suojattu vahvalla, tietosuoja-asetuksen ehdot täyttävällä suojauksella. Lisäksi laitteet, joilla pääsee hallinnoimaan rekisteriä säilytetään lukitussa tilassa, ne on suojattu salasanalla, palomuurilla sekä niihin pääsevät käsiksi ainoastaan rekisterin haltijan valtuuttamat henkilöt. Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Kukin palvelutarjoaja huolehtii omasta rekisterin suojauksestaan.


Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi.

9. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:


Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon oikaisua ja tietojen poistoa

– Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteröityä itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista.

Oikeus peruuttaa suostumus

– Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa henkilötietojen käsittelyä koskeva suostumus. Suostumuksen peruuttamisella tietojenkäsittelyn ei ole vaikutusta ennen peruutusta tehtyyn laillisuuteen.


Vastustamisoikeus ja oikeus käsittelyn rajoittamiseen


– Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista ja siirtämistä.


Oikeus vaatia henkilötietojen poistoa


– Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Rekisterinpitäjä poistaa tiedot siltä osin kuin niitä ei tarvita laillisten velvoitteiden tai muiden vastaavien tarkoituksien täyttämiseen. Jäljelle jäävät tiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita edellä mainittuihin tarkoituksiin.


Oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle


– Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä EU-jäsenvaltiossa, jossa on hänen vakituinen asuinpaikkansa tai työpaikkansa taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.

bottom of page